Wizyty domowe

internista

 lekarz medycyny
Specjalista chorób wewnętrznych lekarz medycyny Jacek Gołyński

Zakres Usług

 • Dojazd do pacjenta, wizyty ambulatoryjne

 • Konsultacje u pacjentów z problemami zdrowotnymi w trakcie i po przebyciu COVID-19

 • Konsultacje u  dzieci powyżej 3 r.ż i dorosłych,

 • Pomoc w nagłych zachorowaniach (przeziębienie, zapalenie płuc, kolka nerkowa, ból brzucha, biegunka, wymioty, atak dny, rwa kulszowa, atak korzonków i in.),

 • Długotrwałe prowadzenie przewlekłych chorób w szczególności układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, wydzielania wewnętrznego i układu ruchu,

 • Leczenie chorób metabolicznych (cukrzyca, dna, podwyższony poziom cholesterolu, otyłość),
 • Przewlekłe leczenie alergii i astmy,doraźne leczenie ostrych stanów alergicznych skóry, kataru siennego, alergicznego zapalenia spojówek,
 • Prowadzenie pacjentów z cukrzycą, w szczególności przyjmujących insulinę,

 • W razie potrzeby jestem w stanie polecić zaufanych lekarzy innych specjalności (pediatra, laryngolog, ginekolog, dermatolog, neurolog, specjalista rehabilitacji, kardiolog i in.),
 • Gwarantuję pełną dyskrecję, przestrzeganie zasad RODO
 • Pacjent może liczyć na stały kontakt telefoniczny ze mną po wizycie,
Badaniai zabiegi
 • Otoskopia (badanie uszu wziernikiem),

 • EKG w domu pacjenta i w gabinecie,

 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

 • Płukanie uszu,
 • Doraźne i planowe iniekcje domięśniowe i podskórne (leki przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwgorączkowe, preparaty witaminowe i inne), 

 • Blokady przeciwbólowe okołostawowe
 • Zdejmowanie szwów
 • Wymiana cewnika Foleya (cewnika w pęcherzu moczowym),

 • Pulsoksymetria (okreœlenie iloœci tlenu we krwi)
Zaświadczenia lekarskie
 • Zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA (dawne L-4). Wystawia się je tylko w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub opieką nad chorym członkiem rodziny po zbadaniu pacjenta. Wstecznie wypisuje się je maksymalnie na 3 dni, gdy jest udokumentowany przebieg choroby w tym czasie. Długość zwolnienia jest dostosowana ściśle do charakteru i ciężkości schorzenia a także warunków pracy i nie może być zawyżana. Zwolnienia nie wystawiam osobom zdrowym.  

 • Wystawianie recept elektronicznych, także antykoncepcja. Nie wypisuję różowych recept na narkotyki.

 • Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i nauki

 • Zaświadczenia o stanie zdrowia do ZUS dla celów zasiłków, rent, zaświadczenia dla powiatowych zespołów ds. orzekania stopnia niepełnosprawności,
 • Doradztwo w sprawach załatwianych w ZUS, Zespołach d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • Inne zaświadczenia lekarskie w określonych indywidualnych sytuacjach (szkoła, studia,  amatorskie uprawianie sportu, o braku przeciwwskazań do testu sprawnoœciowego do policji, dla firm ubezpieczeniowych, zakładów pracy itp.),

 • Skierowania na badania laboratoryjne, RTG, TEST WYSIŁKOWY, USG, ECHO, CT, MRI, DOPLER  i in.